Minäkuvan vahvistaminen

Minäkuva on ajatus ja näkemys itsestä. Kysy itseltäsi mitä sinä ajattelet itsestäsi, kuinka katsot ja näet itsesi, kuinka puhut itsellesi tai kuuletko sisältäsi pulppuavan puheen, ajatukset ja toiveet? Kiinnitä huomiota erityisesti kaikkeen positiiviseen. Se mihin kiinnität huomiota vahvistuu, ja luultavasti jokainen haluaa ainakin itsessään keskittyä positiivisiin asioihin. Oma ajattelutapa itsestä heijastuu myös ulkopuolelle ja näin ollen muut näkevät sinut siten kuin ajattelet. Jotta näihin asioihin voi keskittyä tulee ottaa aikaa itselleen, pysähtyä ja kääntää ajatukset itseensä.

Kuinka vahvistan minäkuvaa

1) Näe ja kirjaa tai piirrä positiiviset puolesi. Mene peilin eteen, katso itseäsi silmiin ja kerro nämä asiat itsellesi. 
Mikäli kyse on luonteenvahvuuksista, pohdi ja kirjaa missä tilanteissa nämä asiat tulevat esiin parhaiten.  Anna itsesi loistaa näissä tilanteissa.
Mikäli olet taitava jossain, pohdi ja tee suunnitelma missä ja milloin käytät tätä taitoa.
Mikäli kyse on ulkoisesta asiata, pohdi ja tee suunnitelma kuinka korosta tätä piirrettä itsessäsi.
Tee näistä asioista mindmap tyylinen suunnitelma.

2) Kukaan ei ole täydellinen. Pohdi omia heikkouksiasi ja hyväksy ne. On hyvä tiedostaa asiat joissa ei ole vahva, jotka eivät tunnu omilta tai joita ei halua. Pohdi kuitenkin tarkkaan, ovatko nämä asiat tosia ja sinusta lähteneitä vai ulkopuolisten sanelemia. Voit kirjata ylös ne asiat, joihin haluat kiinnittää huomiota ja joita haluat kehittää paremmiksi. Anna muiden heikkouksien elää omaa elämäänsä. Ne ovat osa sinua, halusit tai et. 

3) Pidä huolta itsestäsi. On mahdotonta nähdä itseään positiivisessa valossa, jos ei voi hyvin. Hyvinvointia liittyy sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi. Henkistä hyvinvointia luovat esimerkiksi ajatukset, mielipiteet, arvojen mukaan toimiminen, ihmissuhteet ja arjen toimivuus. Fyysistä hyvinvointia luo esimerkiksi liikunta, ravinto, lepo ja ulkonäöstä huolehtiminen. Ota näille asioille aikaa ja luo niille suotuisa kasvualusta. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat kietoutuneet voimakkaasti toisiinsa ja varsinkin kriisin kohdatessa näiden asioiden tulee olla vahvoja. Pelkkä hyvä fyysinen kunto ei tuo hyvinvointia, vaan ihmisen pitää tiedostaa myös esimerkiksi omat arvonsa, jotta voi elää tasapainoista elämää. Samoin pelkästään omien arvojensa mukaan eläminen ei tuo hyvinvointia. Ihminen tarvitsee myös monipuolista ravintoa ja liikuntaa, jotta keho jaksaa toimia.

Mikäli kaipaat apua minäkuvasi vahvistamisessa ja haluat syventää itsetuntemustasi, lähde vaikka retriitille tai kurssille. Anna ammattilaisten antaa sinulle karttapohja ja piirrä itse siihen oma maastosi ja reittisi.

Kommentit